Blog


Najnowsze informacje dotyczące firmy oraz tematy związane z programowaniem

Aplikacje hybrydowe

Wprowadziliśmy nową usługę - tworzenie aplikacji mobilnych hybrydowych na platformę systemu Android
Kategoria: aktualności firmowe

Arkusze i xlwt

Przykład użycia biblioteki xlwt (scalanie, zwijanie wierszy, zamrażanie wierszy i kolumn, zmiana stylu komórki).
Kategoria: wpisy zespołu

Django REST framework and AngularJS

Tutorial prezentujący wykorzystanie Django REST framework oraz AngularJS. Repozytorium dostępne na GitHub: https://github.com/rasalom/drf-angularjs-tutorial
Kategoria: wpisy zespołu

ReportLab PDF

Opis biblioteki służącej do tworzenia plików PDF. Przykłady tworzenia tabeli oraz wykresu oraz użycia biblioteki w Django.
Kategoria: wpisy zespołu