Django REST framework and AngularJS


Tutorial prezentujący wykorzystanie Django REST framework oraz AngularJS. Repozytorium dostępne na GitHub: https://github.com/rasalom/drf-angularjs-tutorial

REST (Representational State Transfer) to wzorzec architektury oprogramowania zyskujący coraz większą popularność. Wykorzystując Django REST framework możemy szybciej tworzyć aplikacje W Django wykorzystujące ten wzorzec. Dokumentacja projektu jest dostępna pod adresem : http://www.django-rest-framework.org/

AngularJS jest frameworkiem języka JavaScript stworzonym przez Google. Narzędzie ma na celu ułatwiać budowanie aplikacji, które nie wymagają przeładowania strony. Dokumentacja projektu jest dostępna pod adresem http://www.angularjs.org/

Poniżej przedstawię przykład wykorzystania obu narzędzi. Cały projekt można pobrać z dostępnego repozytorium wykonując w git komendę:

 

git clone https://github.com/rasalom/drf-angularjs-tutorial.git

Aby uruchomić projekt wystarczy zainstalować wymagane pakiety w środowisku wirtualnym, skonfigurować poprawnie STATICFILES_DIRS a następnie uruchomić aplikację

 

pip install -r requirements.txt

Cały artykuł dostępny jest pod adresem: http://grzegorztatara.pl/blog/show/id/41

Inne wpisy


Aplikacje hybrydowe

aktualności firmowe

Arkusze i xlwt

wpisy zespołu

ReportLab PDF

wpisy zespołu